Svømmekurs for barnehager - med tilskudd fra fylkesmannen

For tiden har vi ikke ledig kapasitet.
Mer info kommer her når vi åpner igjen for dette tilbudet.

Svømmekurs for barnehager

Barnehager kan søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn.

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4-6 år.

Mer informasjon om utlysning av midler fra Fylkesmannen finner du her:  Fylkesmannen for Oslo og Viken

Hvis dere ønsker mer informasjon om dette tilbudet hos Svømmeakademiet så kontakt oss på e-post: kurs@svommeakademiet.no