Om Svømmeakademiet

Svømmeakademiet er en relativt stor arrangør av svømmekurs og vannaktiviteter i Oslo og Bærum. Vi har ca 800 kunder som går på svømmekurs eller gruppetreninger i vann hver uke. Vi arrangerer kurs og gruppetrening i 3 ulike svømmehaller og bad i Oslo og Bærum.
Vi er til sammen ca. 35 ansatte i Svømmeakademiet.
De fleste jobber som instruktører innen svømming, vannaerobic, bassengtrening for gravide eller PT.
I tillegg arbeider vi også med viktige oppgaver som bassengdrift, renhold, kundekontakt, økonomi, administrasjon og koordinering.

Ansatte

Kenneth Olsen

Stilling: Daglig leder og grunnlegger av SvømmeakademietUtdanning: Utdannet instruktør og trener gjennom Norges Svømmeforbund og utdannet instruktør i Norges Livredningsselskap.

Kenneth har mer enn 25 års erfaring som svømmeinstruktør, svømmetrener og idrettslærer. Han har også jobbet som kurslærer for svømmeskoleinstruktører i Norges Svømmeforbund.

Kenneth har vært svømmetrener for både barn, ungdom og seniorutøvere. Han har trent eliteutøvere som har deltatt ved NM, EM, VM og OL i svømming. Han har flere års erfaring fra junior og seniorlandslaget i svømming som trener på treningsleirer, internasjonale stevner og mesterskap.

Kenneth er utdannet idrettslærer og som idrettslærer i grunnskole, videregående skole og på en idrettsfolkehøyskole.

Kaija Krogh Hovland

Stilling: Administrasjons- og kurskoordinatorUtdanning: Bachelor i Hotell- og relasjonsledelse

Kaija har jobbet hos Svømmeakademiet siden starten i 2009. Hun startet som svømmeinstruktør, og etterhvert fikk hun også administrative oppgaver. 

De siste årene har Kaija jobbet fulltid i administrasjonen med kundekontakt, planlegging av svømmekurs og koordinering av instruktører. Kaija arbeider også med økonomi og fakturaoppfølging.

Kay Even Risøy

Stilling: Administrasjon, kursinstruktør og bassengdrift.Utdanning: Faglærer kroppsøving og idrettsfag. Master i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole.

Kay har jobbet hos oss siden 2016.Kay har ansvar for drift av bassenget i Munchs gate. Han jobber også med administrasjon og økonomi for treningsgrupper. Kay er også kursinstruktør.

Kay jobber også som treningsveileder og med bassengdrift for Montebello Bad og Trim.

Camilla Van Ingelgem Monsen

Stilling: Rekruttering av ansatte, utdanning og HR.Utdanning: Studerer HR og personalledelse

Camilla har jobbet hos oss som svømmeinstruktør siden 2015.

Fra 2018 arbeider hun også med rekruttering og opplæring av nye medarbeidere, samt HR og utvikling.  

Theresa Stenersen

Stilling: Administrativ koordinatorUtdanning: Grafisk design, Norges Kreative Høyskole

Theresa startet hos oss høsten 2018. Hun arbeider med kursadministrasjon, koordinering av ansatte, kundekontakt, forefallende kontorarbeid og IT.

Theresa har tidligere jobbet med grafisk design, tekst, koordinering og IT.