TIPS OG TRIVSELSREGLER

 

 

 

Tips og trivselsregler

 

Det er meget viktig at alle kurselever dusjer grundig og vasker seg med såpe uten badetøy før de skal i vannet.

 

 

Badehette er påbudt i bassenget. I tillegg ønsker vi at barn og voksne skal benytte svømmebriller på svømmekurs for å få best mulig utbytte av undervisningen.

 

Skap: 

Det er skap for oppbevaring av verdisaker i garderobene. Du må ta med egen hengelås hvis du ønsker å låse skapet. All oppbevaring av verdisaker på eget ansvar.

 

Hygiene:

Vi ønsker å holde en høy vannkvalitet i bassenget. En badende som ikke har dusjet forurenser vannet like mye som ca. 40 badende som har dusjet og vasket seg med såpe.

 

Badende skal ta av plaster før de går i bassenget. Det er ikke tillatt med tyggegummi i eller rundt bassenget. Det skal heller ikke benyttes sko i våtromsområdene, i garderober eller rundt bassenget.

 

Barn og skifting:

Barn under 7 år kan skifte med voksen av motsatt kjønn i garderoben. Man skal da gå i den garderoben som er rett for den voksne.

Fra 7 år skal jenter gå i damegarderoben og gutter i herregarderoben.

 

Vær forsiktig: 

Den største risiko for skader er på land. Det er derfor forbudt å løpe i bassengområdet eller i garderober. Barna får kun lov til å hoppe eller stupe på anvist område når kursinstruktør tillater dette.

 

Foresatte sin rolle under kurset: 

Kommunikasjon mellom kurselever og foreldre under kurstimen fører ofte til at barnet mister fokus og får dårligere utbytte av undervisningen. I tillegg forstyrres undervisningen for øvrige kurselever. Vi setter pris på at foresatte respekterer dette, og holder seg i bakgrunnen.

 

Foresatte:

Av plass og sikkerhetshensyn kan foreldre eller søsken ikke bade, dusje eller benytte badstuer i forbindelse med kurset. Å sitte på bassengkanten eller plaske med beina i vannet er heller ikke tillatt. Vi setter pris på at dere sitter på benkene/stolene ved bassenget, står i bakkant mot vinduene eller venter utenfor.

 

Barnekurs - spørsmål: 

Har dere spørsmål eller konstruktive tilbakemeldinger så ta dette opp med kursleder(som står på land) eller ta kontakt med kontoret. Instruktøren har som oppgave å fokusere på barna under undervisningen. Dette er for at kurselevene skal få best mulig utbytte av undervisningen, og av sikkerhetsmessige grunner.

 

Sykdom: 

Personer som er syke, har "dårlig mage" eller diaré skal ikke bade. Dersom det kommer oppkast eller avføring i bassenget må vannet renses. Det kan ta flere timer, og kurs og andre aktiviteter må  avlyses.

 

Barnevogner og sykler: 

Barnevogner kan settes i inngangspartiet i 1.etasje på eget ansvar. Se til at de ikke står i veien. Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å ta med barnevogner eller sykler ned i underetasjen. Det skal være fri plass til rømning i tilfelle brann el.l. Det er to rømningsveier fra bassenget.

 

Fotografering og video:

Fotografering eller filming er forbudt i hele anlegget for å unngå at bilder av våre kunder kommer ut på sosiale medier uten at man er klar over eller ønsker dette. Dette er i tråd med hva som er vanlig i offentlige svømmeanlegg i dag.

 

Vi tillater oss å nevne at vi forventer hensynsfull oppførsel fra både liten og stor.

 

Svømmeakademiet ønsker alle et lærerikt og godt kurs.