SVØMMEKURS, VANNAEROBIC OG BASSENGTRENING

 

 

 

Betingelser

 

Svømmeakademiet har ansvar for organisering og gjennomføring av svømekurs og trening i svømmebassenget i Munchs gate 7. Alle spørsmål eller henvendelser om kursene skal rettes direkte til Svømmeakademiet.

 

Påmeldingsregler:

 

Alle påmeldinger til våre svømmekurs gjøres gjennom vårt påmeldingssystem. Påmeldinger registreres i den rekkefølge de kommer inn.

 

Påmelding til vannaerobic gjøres på e-post. Se egen side for vannaerobic.

 

Påmelding til bassengtrening for gravide gjøres på e-post. Se egen side for gravide.

 

 

Påmelding til kurs, vannaerobic eller bassengtrening er bindende.

 

Det er kundens ansvar å komme til trening/kurs.

 

 

Avmeldingsbetingelser:

 

Avmelding innen 24 timer fra påmelding er kostnadsfritt, forutsatt at avmeldingen mottas på e-post: kurs@svommeakademiet.no

 

Ved avmelding på e-post tidligere enn 7 dager før kursstart betales 50 % av kurspris/treningsavgift.

 

Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart skal kursavgift/treningsavgift betales i sin helhet.

 

Avmelding tas kun imot skriftlig på e-post til:

kurs@svommeakademiet.no

 

------------------------------------

 

 

Betaling:

Vi sender faktura for kursavgift på e-post. Kursavgift skal betales innen betalingsfristen.

 

Er du påmeldt til svømmekurs gjennom vårt elektroniske påmeldingssystem og har oppgitt to e-postadresser så vil faktura bli sendt til den første.

 

Bekreftelse på plass:

 

Har du meldt deg på svømmekurs via vårt elektroniske påmeldingssystem så vil du motta kursbekreftelse på e-post.

 

Har du meldt deg på noen av våre andre aktiviteter via e-post så vil du motta bekreftelse på e-post.

 

All informasjon som kursbekreftelser, beskjeder osv. formidles via e-post. Husk å sjekke din e-post regelmessig. Det er kurselevens/foresattes ansvar å informere oss ved bytte av e-postadresse.

 

I påmeldingsskjemaet for svømmekurs for barn så kan man legge inn kommentar hvis man ønsker at søsken eller venner skal gå samtidig. Vi prøver å få dette til så langt det går, men i en del tilfeller så får vi det ikke til. Er det ikke ledige plasser så kan vi ikke lastes for dette. 

 

I vårt påmeldingssystem må vi markere manuelt om et kurs er fullt eller ikke. Det kan derfor forekomme at kurs er fulle uten at det fremgår av påmeldingsskjemaet.

 

Om barnekursene:

På barnekursene forbeholder vi oss retten til å flytte kurselever til et annet kurs/gruppe(fortrinnsvis på samme dag/tid hvis det er ledig plass) hvis de ikke behersker de øvelser som kreves for å begynne på det aktuelle kursnivå, eller hvis vi av disiplinære grunner må splitte kurselever som ikke fungerer sammen. 

Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre justeringer, for at gruppene skal fungere best mulig og for at barna skal få mest mulig ut av undervisningen. Selvsagt tar vi dette opp med foresatt først.

Vi har ikke rene jente eller gutte grupper på barnekurs. Påmeldinger registreres i den rekkefølge de kommer inn, og ønske om jente/gutte gruppe vil ikke bli tatt hensyn til.

 

På våre barnekurs er foresatte ikke med barna i vannet.

 

Antall plasser på de ulike nivåer vil variere så vi kan ikke garantere plass på samme dag og tid.

 

 

 

Fravær: 

Kunder vil ikke få refundert kursavgift/treningstimer eller mulighet til ta igjen kurstimer/treningstimer som mistes på grunn av sykdom, reise eller av andre grunner. 

 

Smittsom sykdom:

Personer med smittsom sykdom har ikke tilgang til bassenget, garderober eller bassengområdet. Det er viktig for alle at dette blir respektert.

 

Annet: 

Hvis vi må avlyse en kursdag/trening fordi bassenget er stengt grunnet ytre forhold som Svømmeakademiet ikke kan påvirke (Dette kan være forhold som, men ikke begrenset til: avføring eller oppkast i bassenget, strømbrudd, driftsproblemer eller lignende), kan vi ikke kompensere for dette hverken i form av penger eller ekstra opplæringstimer. 

 

Svømmebasseng behøver regelmessig vedlikehold. Hvis kurs eller trening blir utsatt eller avlyst grunnet vedlikehold eller rehabilitering utover 1 kursuke vil dette bli kompensert for som ekstra kurstimer, rabatt på senere kurs eller refundert en andel av kursavgiften.  

 

Vi tar forbehold om at vi må ha tilstrekkelig mange påmeldinger for å kunne starte et kurs eller gruppetrening.